Archive

Niepodważalnie wyjątkowym projektem jest odtworzenie miejsca bliskiego dla Tadeusza Kościuszki jakim jest Sosnowica. Całości założenia przyświeca częściowe odtworzenie zabudowań historycznych jak i uświetnienie nowym założeniem urbanistycznym i pałacowym , nowopowstającego kompleksu na cześć walki o Niepodległość Rzeczypospolitej Polski....

error: Content is protected !!