Eksperci Fitness

NASZA ROLA

Nasze działania obejmują kompleksową obsługę projektową, doradztwa w zakresie analiz, planowania oraz wykonawstwa obiektów  takich jak m.in. kluby fitness. Ostatnie doświadczenia z siedmioma odmiennymi markami w branży, zróżnicowanymi pod kątem jakości, wielkości, skali trudności oraz dedykowaną grupą odbiorców, pozwoliły dobrze poznać branżę i właściwie dostosować rozwiązania z jednoczesną ich optymalizacją.

Oprócz tworzenia nowych klubów „od zera”, zmienialiśmy i dostosowywaliśmy kluby dotychczas istniejące. Poprawialiśmy ich standard i dostosowywaliśmy do obowiązujących trendów, oczekiwań oraz wymogów. Dotyczyło to także tworzenia zupełnie nowych, niezależnych obiektów/budynków dedykowanych tylko potrzebom sportu / fitness.

BRANŻA FITNESS

Rynek fitness w Polsce liczy ok. 3000 klubów wśród których jest zaledwie kilka marek odgrywających istotną rolę w branży. Zaproszenie Nas przez największego operatora w kraju do współpracy było wspaniałą okazją do stworzenia nowej jakości na rynku, dając ogromną satysfakcję i potwierdzenie istotnej przewagi w branży.

Bardzo szybki rozwój rynku fitness i nieustający postęp usług sportu wymaga dobrej strategii i umiejętności realizacji zamierzeń w oparciu o rzetelną wiedzę i zespół sprawdzonych ludzi. Jest bardzo Nam miło, że mieliśmy na tym polu istotny wkład i zaszczyt współpracować w gronie licznych fachowców i pasjonatów branży fitness, developerskiej oraz budowlanej.

65

KLUBÓW

52000

ZAPROJEKTOWANYCH 

/  ZBUDOWANYCH m²

7

MAREK

FITNESS

3

LATA

DOSKONALENIE

Wszystkie proponowane rozwiązania czerpią z najlepszych i sprawdzonych doświadczeń, tak by każdy realizowany obiekt stanowił jego najlepszą alternatywę. Niemniej naszej pracy towarzyszy poczucie efektywnego działania i osiągania celów analogicznie do świata sportu. Każdym działaniom przyświeca wiele zasad m.in.:

 • optymalizacja przyjętych założeń,
 • optymalizacja układu funkcjonalnego,
 • eliminacja złych i szkodliwych rozwiązań,
 • dobór właściwych rozwiązań materiałowych i technicznych,
 • zgodność z wymogami miejsca, norm i przepisów,

SYTUOWANIE

Obecnie możliwości realizacji usług sportu są właściwie nieograniczone. Przy wsparciu właściwych rozwiązań możemy je urzeczywistniać w bardzo różnorodnym kontekście tj.:

 • nowe – niezależne budynki służące tylko celom sportowo-usługowym,
 • nowe kluby w nowopowstałych obiektach bądź zespołach budynków tj:
  • biurowo – usługowe
  • centra handlowo – usługowe
  • obiekty hotelowo-konferencyjne
  • obiekty mieszkalne, zespoły wielorodzinne
 • Rynek pierwotny i rynek wtórny,
 • Prywatne rezydencje i domy,
 • Rozwiązania mobilne i tymczasowe,

WSPÓLPRACA

Bardzo cenimy dobre relacje z Naszymi klientami i zaufanie jakim Nas obdarzają. Tym samym godnie i kompetentnie reprezentujemy ich podczas naszych działań, podczas całego procesu projektowo – wykonawczego. Jest to wspaniała okazja poznania wielu nowych form współpracy doskonalenia ich aby osiągać szybciej i efektywniej zamierzone cele.

REALIZACJA

Nasze zobowiązania wykonujemy przede wszystkim jako Generalny wykonawca, dostarczając wszelkich możliwych rozwiązań i koordynując kompleksowo rozmaite procesy na wielu płaszczyznach, od analizy właściwej lokalizacji do pomyślnego otwarcia obiektu / klubu.

WYMOGI TECHNICZNE

Jednym z ważniejszych parametrów na jaki jest zwracana szczególnie uwaga, jest izolacyjność akustyczna i wibroizolacyjność. W naszej pracy regularnie wykonujemy stosowne badania i testy, dzięki którym możemy spełnić liczne wymogi, stosując przeróżne rozwiązania techniczne i materiałowe. Właściwie wyskalowanie tych parametrów do możliwości i potrzeb klienta, pozwala na umiejscowienie obiektów w bardzo wielu lokalizacjach,  dając jeszcze więcej możliwości operatorom.

KONTEKST

Kluby fitness stanowią obecnie nieodzowny element wspólny w nowopowstających obiektach mieszkalnych, biurowych, handlowych, jak również hotelowych. Za każdym razem bezpośrednie sąsiedztwo klubu może istotnie wpływać na brak komfortu dla innych użytkowników obiektu i stanowić duży wpływ na jego funkcjonowanie w szerszym kontekście.

error: Content is protected !!