Zielone Szlaki Warszawy

About This Project

Efektem wielomiesięcznej współpracy Naszego zespołu stał się projekt przedstawiający idee zielonych szlaków Warszawy. Zaprezentowany on został na wystawie Plany Na Przyszłość w lipcu 2020 roku.

Idea Zielonych Szlaków wyrosła z holistycznego myślenia o przestrzeni miasta. Spojrzenie na zieleń stolicy, jako cenny zasób i unikatowy walor stało się, myślą przewodnią inspirującą do podjęcia wielu działań od drobnych usprawnień funkcjonalnych, takich jak wytyczenie wygodnych przejść dla pieszych i przejazdów dla rowerzystów, instalowanie małej architektury typu: ławki, oświetlenie, mostki, pergole, poprzez nasadzenia krzewów i drzew, projekty ogrodowych pawilonów, aż po spójne planowanie przestrzenne w skali całej aglomeracji.
Pomysł polega na połączeniu terenów zieleni, takich jak zielone podwórka, zadrzewione oraz wymagające zazielenienia ciągi ulic, skwery, parki, ogrody, rodzinne ogródki działkowe, wybrane cmentarze oraz miejsca pamięci, miejskie lasy i rezerwaty w spójne szlaki pieszo-rowerowe, uzupełnione o infrastrukturę rekreacyjną, oznaczone w przestrzeni za pomocą identyfikacji wizualnej i przed-stawione na stronie internetowej, aplikacji do smartfonów oraz przewodnikach turystycznych.

Date
Category
Urbanistyka
error: Content is protected !!